POZOR - využijte možnosti podat přihlášku předem na  www.sportt.cz (nišší startovné a výsledky dostanete na e-mail)

TJ Spartak ROŽMITÁL  a  SK BŘEZNICE 

 pořádá 67. ročník silničního  běhu na 10 km

(Závod je započítán do krajského přeboru a Podbrdského poháru.)

ROŽMITÁL - BŘEZNICE

 Start závodu v neděli 20. dubna 2025 v 10.30 hodin před stadiónem TJ Spartak ROŽMITÁL.

Cíl běhu na stadiónu v SK BŘEZNICE.

V roce 2024 uplynulo již 100 let od 1. ročníku silničního běhu Rožmitál - Březnice, který v roce 1924 vyhrál Karel Nedobitý (Sparta Praha) v čase 31,53 min.

KATEGORIE:  
A -  muži do 39 let (1986 a mladší)                                                        
B -  muži 40 - 49 let (1985-1976)
C -  muži 50 - 59 let (1975-1966)                                   
D -  muži 60 - 69 let (1965-1956)                                                           
E -  muži 70 let a starší  (1955 a starší) 
    
ZA - ženy do 39 let (1986 a mladší)
ZB - ženy 40 - 49 let (1985-1976)
ZC - ženy 50 - 59 let (1975-1966)
ZD - ženy 60let a více (1965 a  starší)

PŘIHLÁŠKY: - předem na www.sportt.cz, kde je registrace spuštěna 16. prosince 2024. Platit startovné převodem je na této adrese možné  jen do středy 9. dubna 2025. Po tomto datu  je možné se přihlásit, ale platbu provést jen katrou on-line a to do 18. dubna 24.00 hodin.  Poté až na místě startu do 9.45 hodin (ale již 500 Kč)!!!

STARTOVNÉ:  Předem - 350 Kč (závodníci do 18 a nad  65 let mají účast zdarma), na místě v den závodu do 9.45 hodin - 500 Kč. V případě zaplacení startovného a neúčasti na závodu pořadatel startovné nevrací!

START:  Rožmitál p. Tř.– před stadionem (GPS: 49°36'14.690"N, 13°52'14.619"E) v neděli  v 10,30 hodin.  Parkoviště, šatny,  WC v místě a občerstvení zajištěno. Věci závodníků budou převezeny z místa startu do cíle bílou dodávkou, která bude stát před stadionem a která odjíždí až po startu závodu. Za ztrátu cenných věcí pořadatel neručí.

 PROFIL TRATĚ: Povrch silnice - start - 522 m n.v.; 2.6km - 490 m n. v.; 3.4km - 529 m n.v.; Cíl  - 460 m n. v. - mapu si prohlédněte ZDE  -  na 5 km občerstvení !

CÍL: Březnice – na stadionu.  Šatny, WC a občerstvení zajištěno. Vyhlášení výsledků proběhne  v cíli ihned po skončení závodu. Zpáteční cestu závodníků do místa startu zajišťuje autobus, který odjíždí až po vyhlášení vítězů.(Bude informovat pořadatel). V průběhu závodu bude pro auta uzavřena ulice Sadová v úseku od křižovatky ke stadionu. K parkování je možné využít ulici  9. května ! 

CENY: ve finanční výši 33 000 Kč

POZOR - před, při a po závodě budou všemi účastníky dodržována platná epidemiologická nařízení vlády!!!

POZNÁMKA: K závodu je možné se přihlásit a zaplatit startovné předem na www.sportt.cz – pak startovné činí 350 Kč, nebo  v den závodu v místě startu do 9,45 hodin - startovné 500 Kč (závodníci do 18 a nad  65 let mají účast zdarma). Závodník musí mít startovní číslo umístěno na přední straně horní části těla. Po závodu se stává jeho vlastnictvím. Každý startuje na vlastní náklady. Běží se v levé polovině vozovky a musí být dodrženy předpisy silničního provozu. Při překročení ustanovení bude závodník diskvalifikován.   

PODMÍNKY ZÁVODU: Svým startem v závodě potvrzuji, že mi není známa žádná zdravotní překážka, která by mi bránila zúčastnit se běžeckého závodu ROŽMITÁL – BŘEZNICE. Budu se řídit platnými předpisy pro účastníky silničního provozu a rovněž budu bezpodmínečně dodržovat pokyny organizátorů závodu.  

Souhlasím s tím , že pořadatel závodu má právo na komerční a nekomerční využití filmů, fotografií videozáznamů a další dokumentace, na nichž bude zachycena moje osoba v průběhu konání akce, a to i do budoucnosti bez časového omezení.

Je mi známo, že úrazové pojištění kryje náklady pojistných událostí členů atletických oddílů, klubů, jakož i dalších sportovních svazů sdružených v Českém svazu tělesné výchovy na základě příslušné pojistky mezi ČSTV a pojišťovnou Kooperativa a. s.  Pokud se toto pojištění na mne nevztahuje, stvrzuji svým podpisem, že na pořadateli nebudu sám ani prostřednictvím svých právních zástupců vymáhat náhradu škody či újmy na zdraví a majetku, způsobené třetími osobami. 

Závod je měřen čipovou technikou, závodník je povinen si připevnit čip dle instrukcí pořadatele na botu. V cíli je nutno si nechat čip pořadatelem sejmout. V případě nevrácení nebo ztráty čipu bude po závodníkovi vymáhána částka 500Kč. Děkujeme za pochopení. 

VÝSLEDKY: Budou zveřejněny v místě cíle a na internetu:  http://spartak-rozmitalptr.cz/, www.sportovniservis.cz a www.sportt.cz.

POZOR - UZAVÍRKA TRATI:
Závod Rožmitál – Březnice se uskuteční s uzavřeným silničním provozem. Pro kola a doprovodná vozidla bude objížďka přes Bezděkov.

REKORD
Padne rekord tratě, který drží z roku 1981 Jindřich Linhart z RH Praha v čase 29:10 minut, či ženský rekord z roku 2016 Terezy Čapkové z USK Praha v čase 34:04 minut ???     

Vítězové závodů.
Deset nejrychlejších mužů běhu R-B.         Deset nejrychlejších žen běhu R-B.