ODDÍL  TURISTIKY

Informace Miloslav Maroušek   tel.  607 781 791

Termíny pochodů v roce 2017

Třemšínskými hvozdy                                   10. 6. 2017         43. ročník
Podzimní toulky                                           11.11. 2017        43. ročník
Vánočním krajem Rybovým                   24 - 31.12. 2016        43. ročník
Novoroční výstup na Třemšín                         1. 1. 2017         47. ročník
 

Pochody
"Třemšínskými hvozdy" a "Podzimní Toulky" mají společný start a cíl na stadionu v Rožmitále p. Tř.
Na těchto pochodech lze zakoupit turistickou známku Rožmitálu a Třemšína.

Turistické zajímavosti:  - Podbrdské muzeum (Jakub Jan Ryba, Lvové z Rožmitálu , muzeum
                                       historických vozidel a mnoho jiných děl a exponátů)                                      - kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále (působiště J.J.Ryby +
                                       původní varhany), mohyla  a hrob JJR.   
                                     - Informační centrum

 

24. - 31. 12. 2016 Vánočním krajem Rybovým
    Pochod je volnočasovou aktivitou. Každý účastník si vybere sám, kdy a jakou trasou se půjde podívat k mohyle J.J.Ryby a tam uctí jeho památku. U mohyly bude poštovní schránka, ve které budou diplomy a sešit k zapsání účasti.

1. 1 . 2017 Novoroční výstup na Třemšín
  Pochod bez startu, cíl Třemšín, diplomy v Lovecké boudě na úpatí Třemšína, do 16.00 hodin občerstvení tamtéž. Účastník si volí trasu a čas sám.


turista.nacestu.cz - časopis TURISTA

www.nacestu.cz - databáze turistických akcí

www.kct.cz - klub českých turistů