ODDÍL  TURISTIKY

Informace Miloslav Maroušek   tel.  607 781 791
e-mail: marousekrpt@seznam.cz

Termíny pochodů v roce 2021

Novoroční výstup na Třemšín          1 . 1. 2021   50. ročník - ZRUŠEN!!!
Třemšínskými hvozdy                     12. 6. 2021    47.ročník
Podzimní toulky                               13.11.2021    47.ročník
Vánočním krajem Rybovým   24 - 31.12. 2021    48. ročník


 

Pochody
"Třemšínskými hvozdy" a "Podzimní Toulky" mají společný start a cíl na stadionu v Rožmitále p. Tř.
Na těchto pochodech lze zakoupit turistickou známku Rožmitálu a Třemšína.

Turistické zajímavosti:  - Podbrdské muzeum (Jakub Jan Ryba, Lvové z Rožmitálu , muzeum
                                       historických vozidel a mnoho jiných děl a exponátů)                                      - kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále (působiště J.J.Ryby +
                                       původní varhany), mohyla  a hrob JJR.  
                                      - Cvokařské muzeum Starý Rožmitál
                                     - Informační centrum

 

 Vánočním krajem Rybovým
    Volný pochod bez startu, účastník si v uvedených dnech u mohyly J.J.Ryby vyzvedne v plechové poštovní schránce diplom a zapíše svoji účast do připrave- ného sešitu.

 Novoroční výstup na Třemšín
  Pochod bez startu, cíl Třemšín, diplomy v Lovecké boudě na úpatí Třemšína, do 15.00 hodin občerstvení tamtéž. Účastník si volí trasu a čas sám.


turista.nacestu.cz - časopis TURISTA

www.nacestu.cz - databáze turistických akcí

www.kct.cz - klub českých turistů