ODDÍL  TURISTIKY

Informace Miloslav Maroušek   tel.  607 781 791
e-mail: marousekrpt@seznam.cz

Termíny pochodů v roce 2024

Novoroční výstup na Třemšín          1. 1. 2024    54. ročník
Třemšínskými hvozdy                        8. 6. 2024    50.ročník-         P O Z O R pochod  8. 6. 2024 je Z R U Š E N !!!
Podzimní toulky                                  9.11.2024    50.ročník
Vánočním krajem Rybovým   24 - 31.12. 2024    51. ročník

Pochody "Třemšínskými hvozdy" a "Podzimní Toulky" mají společný start a cíl na stadionu v Rožmitále p. Tř.
Na těchto pochodech lze zakoupit turistickou známku Rožmitálu a Třemšína.

Turistické zajímavosti: 

- Podbrdské muzeum (Jakub Jan Ryba, Lvové z Rožmitálu , muzeum historických vozidel a mnoho jiných děl a exponátů)

-  Kostel Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále (působiště J.J.Ryby + původní varhany), mohyla  a hrob JJR.  

 - Cvokařské muzeum Starý Rožmitál

 - Informační centrum

 

 Vánočním krajem Rybovým
    Volný pochod bez startu, účastník si v uvedených dnech u mohyly J.J.Ryby vyzvedne v plechové poštovní schránce diplom a zapíše svoji účast do připrave- ného sešitu.

 Novoroční výstup na Třemšín
  Pochod bez startu, cíl Třemšín, diplomy v Lovecké boudě na úpatí Třemšína, do 15.00 hodin občerstvení tamtéž. Účastník si volí trasu a čas sám.


turista.nacestu.cz - časopis TURISTA

www.nacestu.cz - databáze turistických akcí

www.kct.cz - klub českých turistů