Z HISTORIE KLUBŮ TJ SPARTAK ROŽMITÁL

Z historie Sokola

V r. 1894 se vracel rožmitálský občan, truhlářský tovaryš Mikuláš Filipovský do svého rodiště z vídeňské zkušené. Ve vídeňském Sokole poznal tělesná cvičení a nadchl se pro myšlenku založit tuto činnost i doma. 8. září 1895 byla po veřejném cvičení v zahradě Plzeňky založena sokolská jednota a podána přihláška k registraci. Když byla v r. 1902 dražena budova tehdejšího špýcharu, byl tento objekt prodán jednotě sokolské. Tato budova byla po úpravách v r. 1923 přestavěna a rozšířena a později upraveno letní cvičiště. Založeno mnoho vesnických poboček.

Z historie turistiky

Prvními propagátory rožmitálské turistiky byli Václav Nedbal, Gustav Klika a Ing. František Hoffmeister. Do organisace turistických akcí se také zapojil Václav Matoušek, kantor a dlouholetý kronikář Starého Rožmitálu. Organizovaná turistika vyvrcholila v r. 1918, kdy byl založen odbor Klubu českých turistů. V jeho vedení se vystřídala řada známých rožmitálských občanů, nápříklad lékárník Pešek, zaměstananec lesní správy Goliáš, učitel Hodáček, lékárník Hutter, později Václav Kučera, Jan Kopecký, Bohumil Kocourek, František Henkl, Jiřina Henklová, Ing. Oldřich Berka, Marie Hrušková, Ladislav Hondík, Karel Pešta, Libuše Maroušková, Ivana Brejchová atd. Nejvýznamnějšími akcemi jsou čtyři celostátní pochody: Novoroční výstup na Třemšín, Třemšínskými hvozdy, Podzimní toulky a Vánočním krajem Rybovým.

Z historie národní házené

Česká (nyní národní) házená byla založena ve Starém Rožmitále těsně před r. 1930. Mezi prvními průkopníky byli Karel a Rudolf Chaloupkové, František a Karel Homolkové, Daniel a Miloslav Petráňové, Karel a Václav Kalové, Antonín Pazderník a Alois Šmíd. Hřiště bylo na pastvině mezi dvěma úvozy. Je také třeba zmínit učitele rožmitálské školy V. Bartůňka, který s chlapci začal v hodině tělocviku hrát českou házenou. Soutěže začalo hrát mužstvo DTJ Starý Rožmitál. Po r. 1963 dochází k útlumu, ale tradice národní házené se ve Starém Rožmitále obnovují po r. 1975. Od r. 1944 hraje také ženská a mládežnická část oddílu.

Z historie tenisu

Ve druhé polovině dvacátých let zapustil kořeny tenis v Rožmitále. Zpočátku se hrálo na travnatém paloučku u Sadoňského rybníka. V roce 1928 byl ustaven tenisový kroužek a jeho členové hráli na prvním kurtu v zahradě hotelu Plzeňka. Již v roce 1929 se členové tenisového kroužku podíleli na vybudování dvou kurtů u penzionu Třemšín. V tomto roce byl tenisový kroužek přejmenován na tenisový klub penzionu Rožmitál. Tenisový klub byl v té době málo znám, takže se zde hrály pouze přátelské zápasy a turnaje. Na těchto Dvorcích hráli jako jedni z prvních pan učitel František Tesař a jeho manželka, Ing. Josef Mareš, Emil Muchka, Karel Sýkora a další. Činnost tenisového klubu byla nepravidelná a v době okupace úplně ustala. Později byly dvorce zrušeny v důsledku jiného účelového využití. Se stavbou nových dvorců v Rožmitále bylo započato na podzim v roce 1947. Jako podklad se dávala struska z blízkého FÉRUM. Na podzim v roce 1949 bylo možné užívat čtyři antukové dvorce. Stavba byla víceúčelová, předpokládalo se, že v zimě se zde bude hrát hokej. Ten se hrál v té době na rybníku Kuchyňka. V letech 1950-1952 se hrála první mistrovská utkání. Soutěž se hrála v kraji plzeňském, kam Rožmitál územně patřil. Soutěže se chopili v té době mladší hráči: Antonín Květoň, Jiří Brda, Jiří Benda, Irena Klečková (Květoňová), a z těch starších: Ing. Josef Mareš, František Tesař a jeho žena, učitelka Miloslava Janotová, MUDr. Šoupal a jeho žena, učitel Jan Hlaváč, Josef Svoboda, později na přátelská utkání se přidal MUDr. Pavel Čapek. Vedení družstva se ujal Jiří Brda, správcem částečně placeným byl učitel Tesař, který byl vedoucím družstva další generace tenistů a také trenérem. I z našich dvorců vyšel jeden reprezentant. Je jím Petr Štróbl, který jako žák trénoval na rožmitálských dvorcích. Byl dvojnásobným mistrem republiky v letech 1962 -1963. Můžeme se pochlubit, že na našich dvorcích hrála Věra Pužejová - Suková, mnohonásobná mistryně republiky a wimbledonská finalistka. Další rožmitálská generace vylepšovala to, co nám ti starší vybudovali. Vysázeli jsme stromy, vybudovali tréninkovou stěnu betonovou, další stěnu mimo areál, aby si mohl pinknout každý, opravili jsme oplocení, vykopali novou přípojku vody do Sadoňského rybníka. V pozdější době jsme udělali novou střechu na klubovnu tenisu. Na tenise bylo, je a bude vždy co vylepšovat. V roce 1962 byla úspěšná sestava dorostu, která hrála krajskou soutěž: Milan Ivančo, Martin Čechura,Václav Matějka, Josef Berka, Olga Marešová, Ladislava Šoupalová. Tito hráči se později podíleli na dobrých umístěních v družstvu dospělých.

V polovině 80tých let se začíná tvořit další generace, na které má velký podíl Milan Ivančo, Josef Berka, Martin Čechura a František Čejka. V té době se družstva dospělých pohybují mezi okresním přeborem a krajskou soutěží 1. třídy. Úspěchy máme i v soutěžích jednotlivců, kde se nám podařilo vyhrát okresní přebor jak ve dvouhře, tak několikrát ve čtyřhře. V roce 1991 postupuje dorost do krajského přeboru a za pomoci těchto hráčů se blíží největší úspěch rožmitálského tenisu.

V roce 1993 obsazuje družstvo dospělých v krajské soutěži 1. místo, v kvalifikaci o postup vítězí nad družstvem Vlašimi 5:4 a postupuje do "DIVIZE" . Sestava družstva: Ing. Ondřej Tvrský, Hynek Hochmut, Jan Berka, Richard Patlejch, Ivo Bartoněk, Jana Vostrovská, Barbora Čechurová, Kristýna Jarolímková.

Pro následující rok bylo cílem udržení se v DIVIZI. Přes veškerou snahu ovšem přichází sestup. V roce 1995 družstvo opět vyhrává krajskou soutěž 1. třídy a postupuje podruhé v historii do "DIVIZE". V roce 1996 sestupujeme a několik dalších let se držíme v krajské soutěži 1. třídy.

Z historie šachového oddílu

Šachový kroužek v Rožmitále se podílel na sportovním dění již mezi 1. a 2. světovou válkou. Šachisté byli také u zrodu Všesportovního klubu v r. 1936. Mezi pamětníky patří František Plass a Karel Cafourek. V r. 1953 zahajuje po přestávce šachový kroužek svoji činnost pod hlavičkou Spartak ROH Agrostroj Rožmitál. Od té doby se kroužek pravidelně zúčastňuje okresního i krajského přeboru. Hraje se a trénuje v restauraci Slavia. V r. 1957 zvolen nový výbor oddílu.

Pravidelně se pořádá přebor oddílu, silvestrovský turnaj v bleskové hře, otevřený přebor města Rožmitálu a memoriál Jaroslav Šámala.

Z historie kopané

V roce 1923 vznikl SK Třemšín Rožmitál. Podnět dal Karel Hochmut, který v létě přijížděl do Rožmitálu za svými příbuznými. Ve vztahu ke kopané bylo důležité založení Všesportovního klubu města Rožmitálu pod Třemšínem (29. března 1936), v témže roce městská rada propůjčila klubu na dresy znak města a na podzim téhož roku byla na zřízení hřiště přidělena louka za Průchovou pilou. Největší úspěchy v celé své historii slavili rožmitálští fotbalisté v r. 1951 - 55, první rok jako Agrostroj, potom jako Spartak. Po vítězství ve své skupině II. třídy vyhrál i kvalifikace a vybojoval si postup do krajského přeboru, což byla tehdy po I. celostátní lize naše druhá nejvyšší soutěž. Rožmitál skončil na velmi pěkném pátém místě a o rok později dokonce na třetím. V roce 1958 otevřen u Sadoňského rybníka nový stadion.

Z historie ledního hokeje

Hokej v Rožmitále zapustil své kořeny v r. 1934 zásluhou učitele Václav Bartůňka. Školní hodiny tělocviku patřily v zimně na Sadoňském rybníku hokeji. Zde byl v témže roce sehrán také první zápas. O mistrovské body začal Rožmitál hrát od r. 1942, až přišel nejslavnější den v historii hokejového Rožmitálu - 24. únor 1965, postup do II. ligy. Rožmitál a dokonce i svou vlast v representačním dresu proslavili Josef Černý, Ladislav Šmíd a Josef Květoň.